เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill ในหัวข้อ Design and Creativity Skill

เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill ในหัวข้อ Design and Creativity Skill

Show and share from Coach Team โดย อาจารย์วิรัตน์ ชินนันท์

Show and share from Coach Team โดย อาจารย์วิรัตน์ ชินนันท์

นำเสนอ Data Science Hackathon

นำเสนอ Data Science Hackathon

รับโจทย์ Mini-Hackathon ประจำสัปดาห์ ที่ 2

รับโจทย์ Mini-Hackathon ประจำสัปดาห์ ที่ 2

ประชุมเตรียมความพร้อม Data Science Hackathon

ประชุมเตรียมความพร้อม Data Science Hackathon

กิจกรรมสารสัมพันธ์

กิจกรรมสารสัมพันธ์

รับฟังการชี้แจงจากโครงการ

รับฟังการชี้แจงจากโครงการ

วันแรกเข้าโครงการ

วันแรกเข้าโครงการ