เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill ในหัวข้อ Design and Creativity Skill

เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill ในหัวข้อ Design and Creativity Skill

ภาพกิจกรรม
Previous Next เรียนรู้เนื้อหาฝึกฝนทักษะ Soft Skill ในหัวข้อ Design and Creativity Skill โดย ดร.ชฎาพร เกตุมณี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแ…
Read More