หัวหน้าบ้าน machchima

ดร.สุรชัย ทองแก้ว

Internet of Things and Robotics
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Consultant บ้าน Machchima Season 3

ดร.สุรชัย ทองแก้ว
ดร.สุรชัย ทองแก้ว
Consulting Leader
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
Consultant
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
Consultant
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คุณทศพร ฉายอินทร์
คุณทศพร ฉายอินทร์
Overseas Consultant
Tokyo Institute of Technology
อาจารย์ธนสัณท์ ตันเหิมหงส์
อาจารย์ธนสัณท์ ตันเหิมหงส์
Consultant
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
อาจารย์นิมิตร ทักษะวิทยาพงศ์
อาจารย์นิมิตร ทักษะวิทยาพงศ์
Consultant
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์วิรัตน์ ชินนันท์
อาจารย์วิรัตน์ ชินนันท์
Consultant and Secretary
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สมาชิกในบ้าน Machchima Season 3

คำขวัญประจำบ้าน ss3………………………….
300096-กนกพล (คริส)
300096-กนกพล (คริส)
300171-อมลณัฐ (แอลมอนด์)
300171-อมลณัฐ (แอลมอนด์)
Amonnut Thammatadatrakoon
300147-ศิริภัสสร (โบว์)
300147-ศิริภัสสร (โบว์)
300155-นนทิวัฒน์ (นน)
300155-นนทิวัฒน์ (นน)
Nonthiwat Phothitapanya
300185-ประเสริฐ (บิ้ก)
300185-ประเสริฐ (บิ้ก)
Prasert khachatrokha
300305-วรสิทธิ์ (เต้ย)
300305-วรสิทธิ์ (เต้ย)
Worasit Jaisuea
300445-ทรัพยนิรันดร์ (โอม)
300445-ทรัพยนิรันดร์ (โอม)
Supnirun Suwannasorn
302009-สิงหเนตร (ซัน)
302009-สิงหเนตร (ซัน)
Singhanet Wangsirilert
300434-ธีระ (ที)
300434-ธีระ (ที)
Teera Meeopasmongkol
300731-นวิน (คอม)
300731-นวิน (คอม)
Nawin Wedsuwan
300746-นูรูลอัสมาณีย์ (นู)
300746-นูรูลอัสมาณีย์ (นู)
Nurul-asmanee Ma
300856-สิริภาคย์ (ไอค์)
300856-สิริภาคย์ (ไอค์)
Siripak Latthitham
300809-ศุภกร (ฟร๊องซ์)
300809-ศุภกร (ฟร๊องซ์)
Supakorn Dumnin
300888-ธนธรณ์ (วิน)
300888-ธนธรณ์ (วิน)
Thanathon Homchit
301045-ร้อยเก้า (โม)
301045-ร้อยเก้า (โม)
Roikao Khamsaeng​
301378-จิรพันธุ์ (บุ๊ง)
301378-จิรพันธุ์ (บุ๊ง)
Jiraphun Sawvaraphun
301022-ปัญญา (ซิง)
301022-ปัญญา (ซิง)
Panya Sirikulpattanapol
301572-อัศวิน (วิน)
301572-อัศวิน (วิน)
Ausawin Ieamsaard
301761-ธนดล (บอส)
301761-ธนดล (บอส)
Thanadol Daroonsri
301932-หฤษฏ์ (เพลง)
301932-หฤษฏ์ (เพลง)
Harit Sirithep
302347-ศดิศ (เต๊ะ)
302347-ศดิศ (เต๊ะ)
Sadhis Wongprayoon
303700-ชนน (บอส)
303700-ชนน (บอส)
chanon utupon
Kittipat Poosrimoung
Kittipat Poosrimoung